STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81241 170005301/HSCBA-HCM 170000481/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Thuốc tráng rửa phim GBX

Còn hiệu lực

81242 170005302/HSCBA-HCM 170000482/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Hệ thống máy in phim dáng dài và phụ kiện (Long-length Imaging System and accessories)

Còn hiệu lực

81243 170005412/HSCBA-HCM 170000484/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Miếng cầm máu mũi SIDA-CEL ( PVA Nasal Dressings -ENT)

Còn hiệu lực

81244 170005411/HSCBA-HCM 170000486/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Máy quét phim

Còn hiệu lực

81245 170005507/HSCBA-HCM 170000490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ HÓA CHẤT, THUỐC THỬ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA

Còn hiệu lực