STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81566 170005216/HSCBA-HN 170000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế kéo giãn đốt sống cổ

Còn hiệu lực

81567 170005214/HSCBA-HN 170000248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

81568 170005213/HSCBA-HN 170000249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế truyền dịch

Còn hiệu lực

81569 170005211/HSCBA-HN 170000250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Tủ đầu giường y tế

Còn hiệu lực

81570 170005209/HSCBA-HN 170000251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực