STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81666 170004213/HSCBA-HN 170000164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp (Clip) mạch máu

Còn hiệu lực

81667 170000103/HSCBMB-HB 170000003/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HÀ

Còn hiệu lực

81668 170000001/HSCBMB-HB 170000004/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HBI

Còn hiệu lực

81669 170004103/HSCBA-HCM 170000342/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Thiết bị bơm ống thông bóng Encore™ 26

Còn hiệu lực

81670 170002403/HSCBSX-HCM 170000017/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y NHA KHOA KHÁNH QUANG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực