STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81671 170004208/HSCBA-HCM 170000343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

81672 170004211/HSCBA-HCM 170000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

81673 170003604/HSCBA-HCM 170000345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81674 170004210/HSCBA-HCM 170000350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Chất làm khuôn răng, Dụng cụ hỗ trợ sử dụng chất làm khuôn răng

Còn hiệu lực

81675 170003410/HSCBA-HCM 170000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ mài kẽ răng

Còn hiệu lực