STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81716 170000401/HSCBMB-CT 170000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN THƯ

Còn hiệu lực

81717 170002601/HSCBSX-HCM 170000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT CHỈ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

81718 170004424/HSCBA-HCM 170000371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Chi tiết theo phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực

81719 170004422/HSCBA-HCM 170000372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Máy in phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

81720 170003804/HSCBA-HCM 170000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực