STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35941 000.00.19.H29-220526-0014 220001200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Đai nhám kim loại

Còn hiệu lực

35942 000.00.19.H29-220529-0003 220001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Bàn sanh

Còn hiệu lực

35943 000.00.04.G18-220601-0010 220002356/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

35944 000.00.19.H29-220527-0031 220001845/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Lưỡi bào, mài khớp các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

35945 000.00.19.H26-220527-0037 220001935/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực