STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35956 000.00.19.H26-220531-0018 220001948/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S Máy lấy cao răng

Còn hiệu lực

35957 000.00.19.H26-220531-0016 220001947/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S Máy lèn nhiệt

Còn hiệu lực

35958 000.00.19.H26-220531-0017 220001946/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S Máy kích hoạt siêu âm nội nha

Còn hiệu lực

35959 000.00.19.H26-220529-0003 220001945/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Dây thở oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

35960 000.00.19.H26-220529-0004 220001944/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Mặt nạ xông khí dung

Còn hiệu lực