STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35961 000.00.19.H26-220601-0027 220002015/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Hệ thống hút áp lực âm

Còn hiệu lực

35962 000.00.19.H26-220606-0014 220001801/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Gọng thử kính

Còn hiệu lực

35963 000.00.19.H26-220605-0001 220001795/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Kem bôi ngoài da

Còn hiệu lực

35964 000.00.19.H26-220605-0002 220001794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Dung dịch bôi ngoài da

Còn hiệu lực

35965 000.00.19.H26-220605-0003 220001793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt dùng ngoài da

Còn hiệu lực