STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35966 000.00.19.H29-220531-0041 220001872/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Bóng kéo sỏi mật 3 kênh (sử dụng 1 lần)

Còn hiệu lực

35967 000.00.19.H29-220602-0009 220001871/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dây nước của máy phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

35968 000.00.19.H29-220531-0031 220001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ tháo khay chỉnh nha

Còn hiệu lực

35969 000.00.22.H44-220601-0002 220000088/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC AN NHIÊN II

Còn hiệu lực

35970 000.00.22.H44-220601-0001 220000087/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực