STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35971 000.00.19.H29-220510-0018 220002006/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ HÓA X QUANG

Còn hiệu lực

35972 000.00.19.H29-220609-0005 220002003/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Thiết bị xung kích trị liệu

Còn hiệu lực

35973 000.00.19.H29-220607-0048 220002002/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Thiết bị kích thích điện 2 kênh kết hợp siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

35974 000.00.19.H29-220428-0039 220002000/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống thông dạ dày hai nòng

Còn hiệu lực

35975 000.00.19.H29-220514-0005 220001999/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Túi đựng thức ăn

Còn hiệu lực