STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35976 000.00.19.H29-220518-0024 220001907/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng LDL

Còn hiệu lực

35977 000.00.19.H29-220518-0023 220001906/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

35978 000.00.19.H29-220518-0022 220001905/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA

Còn hiệu lực

35979 000.00.19.H29-220518-0021 220001904/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD enzymes: AMY, AST, ALT, CK

Còn hiệu lực

35980 000.00.19.H29-220518-0020 220001903/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền

Còn hiệu lực