STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35981 000.00.19.H26-220602-0019 220001781/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Bộ dụng cụ phẫu thuật (Chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

35982 000.00.19.H26-220603-0016 220001780/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHGT Găng tay cao su khám bệnh, không bột, nhãn hiệu SUPERCLASS

Còn hiệu lực

35983 000.00.19.H26-220530-0009 220001779/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dụng tiểu phẫu 12 chi tiết

Còn hiệu lực

35984 000.00.19.H26-220530-0008 220001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dụng cụ đại phẫu sản phụ khoa 31 chi tiết

Còn hiệu lực

35985 000.00.19.H26-220524-0018 220001777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dụng cụ đỡ đẻ 7 chi tiết

Còn hiệu lực