STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36546 000.00.16.H23-220221-0004 220000006/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 390

Còn hiệu lực

36547 000.00.19.H26-220223-0002 220000580/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

36548 000.00.16.H23-220221-0005 220000005/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 432

Còn hiệu lực

36549 000.00.16.H23-220221-0006 220000004/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 465

Còn hiệu lực

36550 000.00.04.G18-220226-0003 220001433/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Kim chích lấy máu nhi an toàn

Còn hiệu lực