STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36561 000.00.10.H37-220225-0004 220000017/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC 85

Còn hiệu lực

36562 000.00.10.H37-220225-0003 220000016/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC SỐ 45

Còn hiệu lực

36563 000.00.10.H37-220225-0002 220000003/PCBB-LS

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS GHẾ NHA KHOA

Còn hiệu lực

36564 000.00.17.H54-220228-0001 220000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HỒNG HÒA

Còn hiệu lực

36565 000.00.17.H54-220227-0001 220000002/PCBMB-TB

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC THẢO

Còn hiệu lực