STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36651 000.00.31.H36-220116-0001 220000008/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC QUỐC TRUNG

Còn hiệu lực

36652 000.00.31.H36-220114-0001 220000007/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC LẠC HỒNG

Còn hiệu lực

36653 000.00.31.H36-220113-0001 220000006/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC QUỲNH NHƯ

Còn hiệu lực

36654 000.00.19.H26-211109-0022 220000049/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36655 000.00.19.H26-211228-0024 220000048/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AN PHÁT THỊNH VIỆT NAM

Còn hiệu lực