STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36711 000.00.04.G18-220224-0014 220001425/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

36712 000.00.48.H41-220226-0004 220000128/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC PHƯỢNG MỸ

Còn hiệu lực

36713 000.00.04.G18-220224-0011 220001424/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng Fibrin monomer

Còn hiệu lực

36714 000.00.19.H26-211104-0023 220000637/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường cáng cấp cứu

Còn hiệu lực

36715 000.00.19.H26-220225-0044 220000434/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LẠC HỒNG

Còn hiệu lực