STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36726 000.00.19.H26-220221-0052 220000577/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD xét nghiệm sinh hóa đo protein

Còn hiệu lực

36727 000.00.19.H26-220222-0023 220000428/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI THỊNH

Còn hiệu lực

36728 000.00.19.H26-220222-0034 220000576/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM bộ dẫn lưu thận qua da

Còn hiệu lực

36729 000.00.19.H26-220222-0018 220000575/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Rọ lấy sỏi và dị vật

Còn hiệu lực

36730 000.00.19.H26-220222-0037 220000427/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH NGUYỆT

Còn hiệu lực