STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36736 000.00.19.H29-210702-0007 210000739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

36737 000.00.19.H29-210723-0005 210000740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Que thử dung dịch khử khuẩn

Còn hiệu lực

36738 000.00.19.H29-210730-0005 210000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN KHÔI

Còn hiệu lực

36739 000.00.19.H29-210831-0007 210000741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ làm đĩa đệm

Còn hiệu lực

36740 000.00.19.H29-210916-0001 210000742/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực