STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36751 000.00.17.H39-210914-0001 210000064/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

36752 000.00.17.H39-210920-0001 210000065/PCBA-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC TẠI LONG AN DUNG DỊCH NHỎ MŨI HÀ NHI

Còn hiệu lực

36753 000.00.17.H39-210920-0002 210000066/PCBA-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC TẠI LONG AN DUNG DỊCH XỊT HỌNG HÀ NHI

Còn hiệu lực

36754 000.00.17.H39-210921-0001 210000067/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Túi đựng nước tiểu 2.000ml ( URINE BAG )

Còn hiệu lực

36755 000.00.17.H39-210909-0001 210000030/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực