STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36751 000.00.19.H26-211117-0016 220000619/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Ống vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

36752 000.00.04.G18-220222-0017 220001413/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối hồng cầu tại giường

Còn hiệu lực

36753 000.00.48.H41-220225-0007 220000121/PCBMB-NA

CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ THÀNH HẰNG

Còn hiệu lực

36754 000.00.48.H41-220225-0005 220000120/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC PHƯƠNG BÌNH

Còn hiệu lực

36755 000.00.48.H41-220225-0001 220000119/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC TƯ NHÂN CẢNH LUYỆN

Còn hiệu lực