STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36811 000.00.04.G18-220407-0020 220001970/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông dạ dày hai nòng

Còn hiệu lực

36812 000.00.17.H08-220328-0001 220000001/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Các dụng cụ y tế thông thường

Còn hiệu lực

36813 000.00.19.H26-220407-0057 220001156/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Máy thở oxy dòng cao (HFNC)

Còn hiệu lực

36814 000.00.19.H26-220328-0032 220001155/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

36815 000.00.19.H26-220407-0029 220001355/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 2 TRỰC THUỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực