STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36846 000.00.19.H26-210616-0008 210000945/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Bộ tách chiết DNA từ mẫu máu người

Còn hiệu lực

36847 000.00.19.H26-210616-0009 210000946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Bộ tách chiết ADN từ mẫu máu, mô, vi khuẩn, tế bào

Còn hiệu lực

36848 000.00.19.H26-210624-0011 210000947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy đúc bệnh phẩm

Còn hiệu lực

36849 000.00.19.H26-210624-0009 210000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy xử lý mô tự động

Còn hiệu lực

36850 000.00.19.H26-210621-0002 210000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Tay bắt tô vít tái sử dụng trong mổ thay khớp háng

Còn hiệu lực