STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36851 000.00.19.H29-220224-0030 220000326/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PICARE VIET NAM

Còn hiệu lực

36852 000.00.17.H62-220224-0002 220000023/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BHLD SAITOH

Còn hiệu lực

36853 000.00.17.H62-220224-0001 220000022/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH PROTECH VINA

Còn hiệu lực

36854 000.00.04.G18-220223-0006 220001404/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Vật liệu chỉnh nha dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

36855 000.00.04.G18-220224-0016 220001403/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K

Còn hiệu lực