STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36851 000.00.19.H26-210604-0007 210000799/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ trung phẫu ổ bụng

Còn hiệu lực

36852 000.00.19.H26-210604-0005 210000800/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ đại phẫu

Còn hiệu lực

36853 000.00.19.H26-201231-0004 210000801/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

36854 000.00.19.H26-210603-0015 210000802/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ N95 HEALTHVIE

Còn hiệu lực

36855 000.00.19.H26-210608-0016 210000043/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Tấm che mặt

Còn hiệu lực