STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36856 000.00.19.H26-210608-0005 210000803/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PRANAH Xịt mũi

Còn hiệu lực

36857 000.00.19.H26-210607-0009 210000804/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Xe lăn

Còn hiệu lực

36858 000.00.19.H26-210602-0025 210000805/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3M PHARMA GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

36859 000.00.19.H26-210602-0024 210000806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3M PHARMA NƯỚC SÚC HỌNG

Còn hiệu lực

36860 000.00.19.H26-210601-0009 210000807/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SHINING GEL BÔI NGOÀI DA NANO BẠC

Còn hiệu lực