STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36916 000.00.10.H37-220225-0001 220000015/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC MAI THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

36917 000.00.10.H37-220224-0003 220000014/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC THANH THANH

Còn hiệu lực

36918 000.00.10.H37-220224-0002 220000002/PCBB-LS

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS GHẾ NHA KHOA

Còn hiệu lực

36919 000.00.16.H23-220224-0003 220000030/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG VIÊN XÔNG EUCA -ANTI

Còn hiệu lực

36920 000.00.16.H23-220223-0006 220000003/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực