STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36921 000.00.19.H26-220225-0024 220000565/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

36922 000.00.19.H26-220225-0023 220000564/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

36923 000.00.19.H26-220225-0011 220000614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Nước súc miệng

Còn hiệu lực

36924 000.00.04.G18-220225-0004 220001412/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

36925 000.00.19.H26-220225-0021 220000613/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch rửa vết thương

Còn hiệu lực