STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36981 000.00.19.H26-220221-0020 220000604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt họng

Còn hiệu lực

36982 000.00.19.H17-220223-0006 220000039/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN 2

Còn hiệu lực

36983 000.00.19.H26-220221-0007 220000561/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Túi truyền áp lực cao 500ml

Còn hiệu lực

36984 000.00.19.H26-220221-0005 220000560/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Phin lọc máy thở

Còn hiệu lực

36985 000.00.19.H26-220208-0012 220000559/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ECOMED Bơm tiêm nhựa

Còn hiệu lực