STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36986 000.00.19.H29-200909-0023 200001681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DR.MAN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

36987 000.00.19.H29-200915-0009 200000332/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KING MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36988 000.00.19.H29-200905-0005 200001682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRỨNG VÀNG Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

36989 000.00.19.H29-200917-0001 200000333/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36990 000.00.16.H23-200917-0001 200000101/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế Vietpower

Còn hiệu lực