STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36986 000.00.19.H26-220218-0026 220000555/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy chăm sóc da đưa dưỡng chất chuyên sâu

Còn hiệu lực

36987 000.00.04.G18-220223-0020 220001407/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống tay khoan hơi

Còn hiệu lực

36988 000.00.19.H26-220215-0044 220000554/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine

Còn hiệu lực

36989 000.00.19.H26-220219-0001 220000414/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - 234 PHẠM VĂN ĐỒNG

Còn hiệu lực

36990 000.00.19.H26-220219-0002 220000413/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - 29 LIỄU GIAI

Còn hiệu lực