STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37001 000.00.19.H29-200914-0003 200001663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37002 000.00.19.H29-200914-0004 200001664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37003 000.00.19.H29-200914-0005 200001665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37004 000.00.19.H29-200914-0002 200001666/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37005 000.00.19.H29-200910-0013 200001667/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Dung dịch tẩy rửa cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực