STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37001 000.00.48.H41-220224-0001 220000110/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC CỦA CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM THÀNH PHỐ VINH

Còn hiệu lực

37002 000.00.48.H41-220223-0005 220000109/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37003 000.00.19.H26-220217-0041 220000557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Lam kính

Còn hiệu lực

37004 000.00.19.H26-220217-0046 220000556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Tấm phủ lam kính

Còn hiệu lực

37005 000.00.48.H41-220223-0001 220000002/PCBSX-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Bàn để dụng cụ, thiết bị các loại

Còn hiệu lực