STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37011 000.00.19.H26-220216-0006 220000553/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Máy tách chiết ADN/ARN tự động

Còn hiệu lực

37012 000.00.19.H29-220209-0007 220000547/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Thiết bị đo độ vàng da

Còn hiệu lực

37013 000.00.19.H26-220214-0028 220000552/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC IVD hỗ trợ rửa, phủ dầu và bất hoạt phản ứng

Còn hiệu lực

37014 000.00.19.H29-220221-0039 220000546/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT DƯỢC MEDIC Kim lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

37015 000.00.16.H02-220223-0004 220000009/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP VIÊN XÔNG TINH DẦU

Còn hiệu lực