STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37011 000.00.16.H23-200821-0001 200000098/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37012 000.00.16.H23-200821-0002 200000099/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Bộ quần áo Bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

37013 000.00.16.H23-200907-0001 200000100/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP CERTURY GERMANY GROUP

Còn hiệu lực

37014 000.00.24.H49-200831-0001 200000006/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 11

Còn hiệu lực

37015 000.00.19.H17-200916-0003 200000048/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt người lớn

Còn hiệu lực