STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37031 000.00.17.H59-200916-0001 200000002/PCBSX-TV

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM - XNK - MASK VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37032 000.00.16.H05-200824-0001 200000139/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK Khẩu trang y tế Hikari V.Mask

Còn hiệu lực

37033 000.00.16.H05-200908-0001 200000138/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH KHẨU TRANG Y TẾ AJA

Còn hiệu lực

37034 000.00.16.H05-200909-0003 200000136/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯỞNG QUỲNH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

37035 000.00.16.H05-200909-0002 200000135/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯỞNG QUỲNH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực