STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37036 000.00.16.H05-200907-0001 200000134/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BIOPRO Khẩu trang y tế Biopro Mask

Còn hiệu lực

37037 000.00.16.H05-200910-0002 200000137/PCBA-BN

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ĐẶNG THANH TÙNG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

37038 000.00.19.H29-200913-0001 200000327/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

37039 000.00.19.H29-200910-0016 200000254/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TVN

Còn hiệu lực

37040 000.00.17.H39-200831-0001 200000060/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TH SỨC KHỎE VIỆT NAM Khẩu trang y tế PAVO/ Medical Mask PAVO

Còn hiệu lực