STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37056 000.00.19.H26-200908-0008 200001627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HIỀN LONG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37057 000.00.19.H26-200907-0013 200000328/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37058 000.00.19.H26-200907-0014 200001628/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Màn hình chuyên dụng và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37059 000.00.19.H26-200901-0008 200000329/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

37060 000.00.19.H26-200907-0015 200001629/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUNONG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực