STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37056 000.00.19.H29-220110-0059 220000518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Hộp trị liệu vết thương bằng áp lực âm

Còn hiệu lực

37057 000.00.19.H29-220221-0010 220000517/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG TIỂU

Còn hiệu lực

37058 000.00.19.H29-220221-0009 220000516/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY HÚT ĐÀM NHỚT

Còn hiệu lực

37059 000.00.19.H29-220219-0005 220000515/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Kính áp tròng cận, loạn thị

Còn hiệu lực

37060 000.00.19.H26-220222-0044 220000344/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG SƠN

Còn hiệu lực