STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37076 000.00.19.H26-210118-0011 210000002/PCBA-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37077 000.00.19.H29-201223-0001 210000061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Miếng dán mắt

Còn hiệu lực

37078 000.00.19.H29-210118-0008 210000011/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Găng tay y tế

Còn hiệu lực

37079 000.00.19.H29-210118-0009 210000062/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT BÔNG GẠC ĐẮP VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

37080 000.00.19.H29-210112-0006 210000063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETNAM MEDICAL Găng tay Y tế

Còn hiệu lực