STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37091 000.00.48.H41-220222-0008 220000096/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC HIỆP THẢO

Còn hiệu lực

37092 000.00.48.H41-220218-0011 220000095/PCBMB-NA

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM HUYỆN QUỲNH LƯU, CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Còn hiệu lực

37093 000.00.24.H49-220223-0001 220000101/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THẢO NHUNG

Còn hiệu lực

37094 000.00.24.H49-220222-0006 220000100/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37095 000.00.19.H26-220223-0004 220000025/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Nước súc miệng

Còn hiệu lực