STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37091 19009274/HSCBMB-HCM 190000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

37092 19000068/HSCBA-ĐNa 190000002/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Ngáng miệng dùng trong nội soi (Endoscopy Mouthpiece)

Còn hiệu lực

37093 19012443/HSCBA-HCM 190000788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Máy in ảnh chuẩn đoán, nội soi

Còn hiệu lực

37094 19012546/HSCBA-HCM 190000789/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ săng (khăn) chụp mạch mạch vành 3 lỗ (Angiography Drape 1)

Còn hiệu lực

37095 19012545/HSCBA-HCM 190000790/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 3 lỗ (Angiography Drape 1)

Còn hiệu lực