STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37096 000.00.19.H29-220223-0018 220000324/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 08

Còn hiệu lực

37097 000.00.19.H29-220223-0007 220000560/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

37098 000.00.19.H29-220221-0018 220000323/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIẾN ĐỨC

Còn hiệu lực

37099 000.00.19.H26-220219-0022 220000393/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NAM ANH

Còn hiệu lực

37100 000.00.19.H26-220221-0035 220000569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG LŨNG DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM Dung dịch rửa tay khô DrHerb Clean

Còn hiệu lực