STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37101 000.00.19.H29-220223-0009 220000556/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Kim tiêm cầm máu

Còn hiệu lực

37102 000.00.19.H29-220221-0040 220000555/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAO MON Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

37103 000.00.19.H29-220217-0027 220000554/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY Dụng cụ lắp đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

37104 000.00.19.H29-220222-0023 220000553/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Hệ thống nội soi chẩn đoán và phụ kiện

Còn hiệu lực

37105 000.00.19.H29-220223-0008 220000322/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH MINH LONG

Còn hiệu lực