STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37111 000.00.19.H26-220222-0032 220000568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

37112 000.00.48.H41-220224-0005 220000112/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THU HÀ

Còn hiệu lực

37113 000.00.19.H29-220221-0008 220000552/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Ống kính soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

37114 000.00.19.H26-220222-0026 220000567/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37115 000.00.19.H26-220222-0025 220000566/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực