STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37176 000.00.04.G18-200422-0017 20000058CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế Dr Santa (Dr Santa medical masks)

Còn hiệu lực

37177 000.00.04.G18-200425-0006 20000057CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Trang phục phòng dịch/Protective coveralls

Còn hiệu lực

37178 000.00.04.G18-200425-0007 20000056CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Bọc giày phòng dịch/Protective shoes cover

Còn hiệu lực

37179 000.00.04.G18-200427-0010 20000055CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Khẩu trang y tế thông thường (Common Medical Mask)

Còn hiệu lực

37180 000.00.04.G18-200425-0005 20000054CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VIỆT Khẩu trang y tế StarMask/ StarMask medical mask

Còn hiệu lực