STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37176 000.00.19.H29-210427-0012 210000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện y tế có cân

Còn hiệu lực

37177 000.00.19.H29-210521-0002 210000384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là vật tư tiêu hao sử dụng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

37178 000.00.19.H29-210529-0010 210000078/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BMED

Còn hiệu lực

37179 000.00.31.H36-210528-0001 210000002/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG AN Khẩu trang y tế Top Mask ( Medical Face Mask Top Mask )

Còn hiệu lực

37180 000.00.12.H19-210526-0001 210000023/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Bàn chải vệ sinh ống nội soi kết hợp

Còn hiệu lực