STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37181 000.00.19.H26-220221-0037 220000505/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37182 000.00.19.H26-220216-0009 220000511/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Mặt nạ thở oxy sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

37183 000.00.19.H26-220216-0004 220000510/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Bộ xông khí dung sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

37184 000.00.19.H26-220216-0007 220000509/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Dây thở oxy sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

37185 000.00.19.H26-220215-0028 220000508/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Ống nội phế quản Uniblocker

Còn hiệu lực