STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37181 000.00.04.G18-200421-0025 20000053CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ/MEDICAL FACEMASK

Còn hiệu lực

37182 000.00.04.G18-200503-0003 20000052CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DANA PLYWOOD KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP VÀ KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP/FACE MASK 3 LAYERS FILTER PROTECT AND FACE MASK 4 LAYERS FILTER PROTECT

Còn hiệu lực

37183 000.00.16.H40-200508-0002 200000021/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Khẩu trang Y tế (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

37184 000.00.18.H20-200508-0001 200000010/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế H.A.T MASK

Còn hiệu lực

37185 000.00.18.H56-200508-0001 200000008/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU

Còn hiệu lực