STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37246 000.00.24.H49-220221-0001 220000096/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

37247 000.00.24.H49-220220-0006 220000095/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC QUANG MINH

Còn hiệu lực

37248 000.00.19.H29-220209-0005 220000510/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

37249 000.00.24.H49-220220-0005 220000094/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH QUẦY ĐỨC HIẾU

Còn hiệu lực

37250 000.00.19.H29-220218-0016 220000369/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Khẩu trang

Còn hiệu lực