STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37246 000.00.04.G18-210225-0002 2100081ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

37247 17004842/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100091ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37248 17000504/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100086ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường cho Catheter

Còn hiệu lực

37249 000.00.04.G18-210201-0008 2100078ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây nối dài hỗ trợ can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

37250 000.00.04.G18-201010-0002 21000004/BYT-CCHNPL

HUỲNH VĂN THIÊN

Còn hiệu lực