STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37251 000.00.04.G18-210202-0005 21000003/BYT-CCHNPL

HOÀNG ĐÌNH ẤN

Còn hiệu lực

37252 000.00.04.G18-201231-0022 21000002/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

Còn hiệu lực

37253 20000370/CFS-BYT-TB-CT 21000866CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ THÀNH NHÂN T.N.E Đèn cực tím ( Ultraviolet lamp )

Còn hiệu lực

37254 20000369/CFS-BYT-TB-CT 21000865CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ THÀNH NHÂN T.N.E Đèn hồng ngoại ( Infrared lamp )

Còn hiệu lực

37255 20000368/CFS-BYT-TB-CT 21000864CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ THÀNH NHÂN T.N.E Đèn đọc phim ( Medical film reading lamp)

Còn hiệu lực