STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37251 000.00.19.H26-220127-0015 220000536/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Kít tách chiết DNA/RNA virus

Còn hiệu lực

37252 000.00.16.H02-220223-0006 220000008/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37253 000.00.16.H02-220223-0005 220000007/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

37254 000.00.16.H02-220223-0003 220000006/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37255 000.00.04.G18-220223-0019 220001393/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực