STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37256 000.00.19.H29-220222-0025 220000530/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM KHÓA BA NGÃ

Còn hiệu lực

37257 000.00.19.H26-220222-0055 220000524/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

37258 000.00.19.H29-220222-0020 220000529/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Ống hút đàm kín

Còn hiệu lực

37259 000.00.07.H27-220223-0002 220000012/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC VIỆT NHÂN

Còn hiệu lực

37260 000.00.19.H29-220222-0021 220000375/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Nguồn sáng lạnh nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực