STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37281 000.00.19.H29-220222-0033 220000527/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy phân tích thành phần cơ thể (xách tay)

Còn hiệu lực

37282 000.00.19.H29-220222-0018 220000526/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy phân tích thành phần cơ thể

Còn hiệu lực

37283 000.00.19.H29-220221-0013 220000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Hóa chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

37284 000.00.19.H29-220218-0015 220000524/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

37285 000.00.19.H29-220219-0006 220000373/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực