STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37326 000.00.17.H39-200826-0003 200000041/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬT KHẨU TÂN TẠO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37327 000.00.17.H39-200826-0004 200000042/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37328 000.00.17.H39-200827-0002 200000043/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH BẢY KỲ QUAN GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37329 000.00.17.H39-200828-0001 200000044/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37330 000.00.17.H39-200903-0001 200000045/PCBSX-LA

HỘ KINH DOANH NHU LINH VIỆT NAM Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực