STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37346 000.00.19.H29-210403-0001 210000415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ trám và điêu khắc răng nha khoa

Còn hiệu lực

37347 000.00.19.H29-210605-0001 210000080/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GPE

Còn hiệu lực

37348 000.00.16.H25-210608-0001 210000003/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN NAM DƯƠNG Trang phục phòng chống dịch covid 19

Còn hiệu lực

37349 000.00.16.H05-210608-0002 210000027/PCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH XỊT VỆ SINH MŨI ƯU TRƯƠNG BISALT NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

37350 000.00.16.H05-210603-0001 210000028/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nhựa bao ngoài cho ống nghiệm trẻ em

Còn hiệu lực