STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37346 000.00.48.H41-220220-0010 220000078/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TRUNG HÀ

Còn hiệu lực

37347 000.00.04.G18-220216-0064 220001350/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ dẫn đường cho dây điện cực

Còn hiệu lực

37348 000.00.48.H41-220220-0006 220000077/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CTY TNHH CHIẾN THẮNG

Còn hiệu lực

37349 000.00.19.H26-220219-0027 220000328/PCBMB-HN

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUANG

Còn hiệu lực

37350 000.00.48.H41-220219-0004 220000076/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC KHOA HOÀ

Còn hiệu lực