STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37376 000.00.19.H29-200807-0029 200001382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Găng tay cao su y tế ( găng tay khám bệnh) - Latex không bột

Còn hiệu lực

37377 000.00.19.H29-200812-0015 200000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SEN VÀNG

Còn hiệu lực

37378 000.00.19.H29-200802-0007 200001383/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SCIC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37379 000.00.19.H29-200717-0006 200001384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Xe cáng y tế đa năng điều khiển điện và phụ kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

37380 000.00.19.H29-200814-0007 200001385/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH THIẾT BỊ BẢO VỆ KHOANG MŨI

Còn hiệu lực