STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37381 000.00.19.H29-220211-0021 220000474/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Giá Đỡ Các Loại, Các Cỡ

Còn hiệu lực

37382 000.00.17.H13-220217-0001 220000039/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH HÀ ANH QUY

Còn hiệu lực

37383 000.00.17.H13-220114-0003 220000038/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 320

Còn hiệu lực

37384 000.00.17.H13-220114-0002 220000037/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 307

Còn hiệu lực

37385 000.00.19.H29-220105-0013 220000473/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Thiết Bị Cắt Bao Quy Đầu

Còn hiệu lực