STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37396 000.00.19.H26-200810-0005 200001445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hệ thống tách chiết axit nucleic NES-32

Còn hiệu lực

37397 000.00.19.H26-200807-0002 200000287/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - WINSACOM

Còn hiệu lực

37398 000.00.10.H31-200814-0002 200000039/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37399 000.00.19.H26-200811-0011 200000288/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN

Còn hiệu lực

37400 000.00.19.H26-200810-0014 200001446/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIÊN HOA DUNG DỊCH XỊT VÙNG KÍN LAMEVA

Còn hiệu lực