STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37396 000.00.04.G18-200513-0001 2100107ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao cao su

Còn hiệu lực

37397 000.00.04.G18-200916-0006 2100115ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ (MTTS) Dây thở Oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

37398 000.00.04.G18-210325-0017 2100102ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37399 000.00.04.G18-210317-0028 2100111ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu, có gắn kim

Còn hiệu lực

37400 17000408/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100094ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở

Còn hiệu lực