STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37396 000.00.18.H57-220222-0002 220000076/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH LÝ

Còn hiệu lực

37397 000.00.17.H59-220120-0002 220000002/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 515

Còn hiệu lực

37398 000.00.17.H59-220120-0001 220000001/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 514

Còn hiệu lực

37399 000.00.04.G18-220222-0016 220001370/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Dụng cụ đặt thủy tinh thể

Còn hiệu lực

37400 000.00.10.H37-220222-0001 220000010/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC HÀ LAN

Còn hiệu lực