STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37431 000.00.19.H26-210901-0019 210001554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT HỌNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

37432 000.00.19.H26-210906-0001 210001555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

37433 000.00.19.H26-210910-0007 210001556/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống vận chuyển và môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

37434 000.00.19.H26-210910-0008 210001557/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

37435 000.00.19.H26-210913-0007 210000542/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH

Còn hiệu lực