STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37431 000.00.19.H26-200804-0014 200001506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

37432 000.00.19.H26-200804-0012 200001507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

37433 000.00.19.H26-200807-0007 200001508/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Băng keo lụa y tế

Còn hiệu lực

37434 000.00.19.H26-200807-0006 200001509/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Miếng dán vết thương

Còn hiệu lực

37435 000.00.19.H26-200814-0008 200001510/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực