STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37431 000.00.19.H26-220214-0013 220000484/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37432 000.00.04.G18-220216-0003 220001354/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD Cầm máu (Đông máu): Định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

37433 000.00.19.H26-220211-0009 220000450/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Dây truyền thuốc sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

37434 000.00.19.H26-220120-0030 220000449/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực

37435 000.00.19.H26-220214-0030 220000331/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETKAO GROUP

Còn hiệu lực