STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37446 000.00.18.H24-220120-0009 220000039/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 833

Còn hiệu lực

37447 000.00.18.H24-220120-0008 220000038/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 810

Còn hiệu lực

37448 000.00.19.H26-220215-0017 220000510/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ Bộ trang phục phòng, chống dịch bảo hộ Phú Quý

Còn hiệu lực

37449 000.00.19.H26-220222-0002 220000509/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GERMAN OEKOTEC VIỆT NAM Nước súc miệng - họng

Còn hiệu lực

37450 000.00.18.H24-220120-0007 220000037/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 756

Còn hiệu lực