STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37446 000.00.19.H26-201212-0001 200002239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Đèn mổ

Còn hiệu lực

37447 000.00.19.H26-201218-0002 200002240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Bàn mổ

Còn hiệu lực

37448 000.00.19.H26-201218-0004 200002241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINGROUP DUNG DỊCH XỊT MŨI WINMER SALT

Còn hiệu lực

37449 000.00.19.H26-201217-0011 200000480/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG

Còn hiệu lực

37450 000.00.19.H26-201222-0014 200002242/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH MUỐI SÚC MIỆNG HỌNG BBM PLUS CÁT LINH

Còn hiệu lực